Tế Điên Hòa Thượng


Server Youtube: Xem Full  - 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  [34]  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 (Tập Cuối) 

Thông tin về phim
Bình chọn
(Đã có 77 lượt bình )
Tên phim: Tế Điên Hòa Thượng Đạo diễn:  Diễn Viên:  Thể loại: Hoạt Hình Sản xuất:  Quốc gia: Đài Loan Số tập: 52 Thời lượng: 52 tập Năm phát hành: 2010 Lượt xem: 210850 
Tế Điên Hòa Thượng:
Tập 01 - Phi Lai Phong
Tập 02 - Bán Tú Tài
Tập 03 - Bán Thịt Chó
Tập 04 - Thiết Phật Tự
Tập 05 - Đấu Dế (phần 1)
Tập 06 - Đấu Dế (phần 2)
Tập 07 - Dắt Con Đoàn Tụ
Tập 08 - Thay Chân Chó
Tập 09 - Đấu Pháp Trong Lễ Chúc Thọ
Tập 10 - Mạnh Gia Lầu
Tập 11 - Bắt Yêu Quái Ở Phủ Châu
Tập 12 - Ban Vận Pháp
Tập 13 - Di Chuyển Tiền Cứu Dâu Hiền
Tập 14 - Thánh Thủ Viên (phần 1)
Tập 15 - Thánh Thủ Viên (phần 2)
Tập 16 - Vi Đà Trộm Linh Phù
Tập 17 - Đấu Trí Quảng Lượng
Tập 18 - Linh Ẩn Vấn Thiền
Tập 19 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 1)
Tập 20 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 2)
Tập 21 - Vẽ Quạt Phá Án
Tập 22 - Trà Thọ Tiên Tử
Tập 23 - Nhân Viên Tiệm Nước Tương
Tập 24 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 1)
Tập 25 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 2)
Tập 26 - Thái Võ Bức Hôn
Tập 27 - Đại Chiến Hắc Ngư Tinh
Tập 28 - Đấu Lôi Công (phần 1)
Tập 29 - Đấu Lôi Công (phần 2)
Tập 30 - Hôn Nhân Học Đường (phần 1)
Tập 31 - Hôn Nhân Học Đường (phần 2)
Tập 32 - Cây Phát Tài
Tập 33 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 1)
Tập 34 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 2)
Tập 35 - Nhị Lựu Tử (Tên Du Côn)
Tập 36 - Nước Mắt Đồng Tử
Tập 37 - Hồng Tụ (phần 1)
Tập 38 - Hồng Tụ (phần 2)
Tập 39 - Thần Long Ba Ba (phần 1)
Tập 40 - Thần Long Ba Ba (phần 2)
Tập 41 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 1)
Tập 42 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 2)
Tập 43 - Thần Côn Náo Phố (phần 1)
Tập 44 - Thần Côn Náo Phố (phần 2)
Tập 45 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 1)
Tập 46 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 2)
Tập 47 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 1)
Tập 48 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 2)
Tập 49 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 1)
Tập 50 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 2)
Tập 51 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 1)
Tập 52 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 2)
Bạn đã xem chưa? Phim lẻ Phim bộ